Press images portfolio

SCRAP PROJECT

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket SCRAP PROJECT.
Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas.
Ladda ned genom att klicka på vald bild. Högerklicka sedan på den bild som kommer upp och välj Spara bild.

Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production SCRAP PROJECT.
The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.
Download by clicking on the selected image. Then right-click on the image that appears and choose Save Image.

Photography by
Eva Björkman

© SU-EN Butoh Company
and Eva Björkman

JPEG – 300ppi – RGB


890 KB


690 KB


970 KB