Press images portfolio

ELECTRIFIED

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket ELECTRIFIED.
Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas.
Ladda ned genom att klicka på vald bild. Högerklicka sedan på den bild som kommer upp och välj Spara bild.

Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production ELECTRIFIED.
The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.
Download by clicking on the selected image. Then right-click on the image that appears and choose Save Image.

Photography by Gunnar H Stening © SU-EN Butoh Company

JPEG – 300ppi – RGB