Press images portfolio

SLICE (performance and film)

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket SLICE.
Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas.
Ladda ned genom att klicka på vald bild. Högerklicka sedan på den bild som kommer upp och välj Spara bild.

Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production SLICE.
The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.
Download by clicking on the selected image. Then right-click on the image that appears and choose Save Image.

Photography Hans T
and B. C. Rrong Productions
© SU-EN Butoh Company

JPEG – 300ppi – RGB

1.1 MB


1.9 MB

560 KB


426 KB


467 KB

946 KB

© Spiteru 2005

1.7 MB