Press images portfolio

SCRAP LIFE (film)

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket SCRAP LIFE.
Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas.
Ladda ned genom att klicka på vald bild. Högerklicka sedan på den bild som kommer upp och välj Spara bild.

Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production SCRAP LIFE.
The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.
Download by clicking on the selected image. Then right-click on the image that appears and choose Save Image.

A, C | © SU-EN Butoh Company 2006
B | Photography by Eva Björkman

JPEG – 300ppi – RGB


A. 429 KB


B. 265 KB


C. 16 MB