Press images portfolio

LINNÉ GALA EVENT 2007: NEW LIFE

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket LINNÉ GALA EVENT.
Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas.
Ladda ned genom att klicka på vald bild. Högerklicka sedan på den bild som kommer upp och välj Spara bild.

Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production LINNÉ GALA EVENT.
The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.
Download by clicking on the selected image. Then right-click on the image that appears and choose Save Image.

A 500 KB


B 660 KB

Photography A-B-C-D by Rosula Blanc
© Rosula Blanc and SU-EN / BUS 2005
 

C 675 KB

D 960 KB

Photography E-F by Gunnar H Stening
© Gunnar H Stening and SU-EN / BUS 2006

E 1.4 MB

F 600 KB

Photography G-H-I-J by Henriette Lykke

© Henriette Lykke and SU-EN / BUS 2004

H 577 KB

J 623 KB


G 1.1 MB


I 425 KB