Press images portfolio

ALLA FÄRGER / ALL COLOURS

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket ALLA FÄRGER.
Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas.
Ladda ned genom att klicka på vald bild.
Högerklicka sedan på den bild som kommer upp och välj Spara bild.

Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production ALL COLOURS.
The name of the group, photographer and title of piece must be quoted.
Download by clicking on the selected image. Then right-click on the image that appears and choose Save Image.

Photography by Gunnar H Stening
© SU-EN Butoh Company