press images portfolio
 Sprätt Hönskabaret

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket SPRÄTT HÖNSKABARET. Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas. ¤ Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production SPRÄTT HÖNSKABARET. The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.

Foto: Gunnar Stening
© Gunnar Stening & SU-EN Butoh Company 2008