press images portfolio
 Scrap Life (Film)

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket SCRAP LIFE. Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas. ¤ Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production SCRAP LIFE. The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.

A, C | © SU-EN Butoh Company 2006
B | Photography by Eva Björkman

JPEG - 300ppi - RGB


A. 429 KB


B. 265 KB


C. 16 MB