press images portfolio
 CRACKS

Dessa bilder kan endast fritt användas för press och marknadsföring av verket CRACKS. Gruppens, fotografens och verkets namn skall omnämnas. ¤ Images can be used freely in connection with the SU-EN Butoh Company production CRACKS. The name of the group, photographer and title of piece must be mentioned.

Photography by Gunnar Stening
© SU-EN Butoh Company 
  / Gunnar Stening 2006

JPEG - sRGB